top of page

VACCINET ÄR INTE SÄKERT!

Covid-19-vaccinerna är patenterade och därför hålls deras faktiska innehåll hemligt. På grund av detta KAN vi som uppmanas ta dessa vacciner omöjligt ge vårt informerade samtycke enligt Helsingfors- och Nürnbergskonventionerna angående mediciska experiment och ingrepp.
Pfizer-, Moderna -, Astrazeneca- och Janssen-injektionerna är inga "vacciner" utan ett giftigt
grafen-nanopartikel-aggregat kopplat till genetiskt modifierade nukleinsyror av mRNA från djur-eller aborterade fosterceller och ska "under inga omständigheter injiceras i människor" enligt uppfinnaren av mRNA-tekniken.

 

Sprutan är allt annat än säker och effektiv! Uppskattningsvis har i hela världen över en halv miljard människor skadats och över 35 miljoner dött pga vaccinet.

ANTAL RAPPORTER OM BIVERKNINGAR
I SVERIGE:
88 650

VARAV ALLVARLIGA: 8000
DÖDSFALL: ?

Anmälda biverkningar orsakade av Covid-19-vaccin
i Sverige 2020-12-27 - 2021-12-15

SVENSK MEDIA TIGER:

Här kan du se hur Pfizers VD Albert Bourla's och svenska Mikael Dolsten's handlar med Pfizer-aktier.

och agerar rådgivare till regeringen:
 

Wallenbergfamiljen, som har stående inbjudan till Bilderberg-mötena, har ett finger med i det mesta, både i Sverige och internationellt. Genom sina stiftelser utövar de även inflytande över medicin, forskning, vetenskap och spelar en enormt stor roll för Sveriges propaganda-minsterium.
 

MASSMORD

Tusentals dödsfall i veckan rapporteras över hela världen i takt med att biverkningarna av vaccinerna visar sig. De så kallade "varianterna" är i själva verkat biverkningar från vaccinet.

OBSERVERA ATT ENDAST C:A 1-10% AV VACCINSKADOR ANMÄLS

Alla länder har sina egna system för rapportering av vaccinskador, men en sak har de gemensamt; vaccinet skördar liv. De flesta dödsfall sker inom ett par, tre dagar. vissa inom ett dygn. Andra ett halvår eller mer efter vaccinering. 

Till vänster underrapporteing från USA's rapporterings-system VAERS.

Beräkningar visar på 500 000 000 (en halv miljard) vaccinskador och c:a 35 miljoner dödsfall över hela världen.

Sverige har via Läkemedelsverkets rapporteringssystem redovisat drygt 300 dödsfall i augusti 2021 när detta skrivs, men med tanke på underrapporteringen förmodas dödstalen vara avsevärt högre.

Finska politikern Ano Turtiainen informerar parlamentet om att de  medverkar till folkmord

Sjuksköterskan Tiffany Dover i USA berättar stolt att hon och hela hennes team just blivit vaccinerade

Death records


World Economic Forum V
Bilderberg V
NWO V

Djurförsöken I de inledande testerna avslutades för försöksdjuren dog av vaccinet

X Stadsminister Stefan Löfvén verkar road av vaccin-karusellen

3

Reklam och propaganda för vaccinering i allmänhet och för Covid-19 vaccinering i synnerhet har blivit allt vanligare trots  vetskapen om biverkningarna.
Statistiskt sett är risken att dö av Covid-19 mindre än att dö av vaccinet, men det framgår inte i filmerna.

I videon: vaccinforskaren och "riksexperten"
Matti Sällberg (VD på SVENSKA VACCINFABRIKEN) som tillsammans med kollegan från folkhälsomyndigheten Ali Mirazimi fick 30 miljoner i EU-anslag för utvecklandet av sitt vaccin. Sällberg hävdar i den länkade intervjun att influensa i sig orsakar narkolepsi vilket inte stämmer då det sedan länge är känt att narkolepsi är en biverkning av vaccin, såsom i fallet med Pandemrix för Svininfluensan 2009. Läs mer här och här.

Ali  Mirazami,  säger i denna intervju att Covid-19 orsakar blodproppar (vilket verkar absurt då Covid-19 ska vara en influensaliknande sjukdom i luftvägarna - liknande den årliga influensan) blodproppar är dock en av de allvarligare biverkningarna av vaccinet.
 

Överallt får vi höra att dessa vacciner har den mest rigorösa uppföljningen angående säkerhet någonsin, att rapportering sker oftare och att effekterna övervakas noga. Vad det betyder i praktiken är att alla som tar vaccinet de facto är försöksobjekt! Det varken tröstar eller hjälper de som fått sina liv förstörda av vaccinskador eller de efterlevande till de som avlidit att någon för statistik över deras fall eller att biverkningar statistiskt sett är "mycket sällsynta" (som hävdas i filmen ovan. För övrigt, hur kan vi ens lita på statistiken de presenterar?).

Läs intervju med Sällberg här.

Sverige har många järn i elden inom vetenskap, vaccin-forskning och även grafen-industrin; Graphensic i Stockholm - EU:s största forskningsinitiativ Graphene Flagship leds av Chalmers, som har ett eget Graphene Center och innefattar även Karolinska Institutet som mottagit många donationer från Bill & Melinda Gates Foundation (och även gett både Bill och Melinda doktorshatt).

Europas motsvarighet till det kritiserade CDC i USA - ECDC - ligger i Solna utanför Stockholm.

TEGNELL AVGÅR!

APKOPPOR ELLER BIVERKNINGAR FRÅN COVID-19 VACCINET?

FHM ANNONSERADE TOPPJOBB INOM WHO, NÅGOT WHO INTE KÄNNER TILL. LÄS HÄR.

Pfizer-sponsrade
Svenska Läkaresällskapet
kallar sig "oberoende"

Top share holders in Vanguard Group:  LM Ericsson (Wallenberg)
 

Klanen Wallenberg, med ägarskap i digitala vaccinpass-företaget Kivra och genom SEB storinnehavare i Pfizer, styr svensk media:
 

”Vi ska inte ha chefredaktörer som inte vet att lära journalisterna vilken hand som matar dem”
Peter Wallenberg Sr

INFRASTRUKTUR
5G
Skärmavbild 2022-10-20 kl. 16_edited.png
FÖRETAG INOM WALLENBERG-SFÄREN
Raoul Wallenberg - Ett försvinnand höljt i dunkel.
bottom of page