top of page

VAKNA!

Att kavla ner var det första som föll oss in efter att ha sett den aggressiva vaccin-propagandan ”kavla upp”. Vi har inget med kavlaner.se att göra förutom att vi liksom de står för frihet och självbestämmande över våra liv och kropppar. Vårt budskap står i centrum och inte vilka vi är.

Informationen på denna sida är hämtad från forsknings- och läkarrapporter såväl som vittnesmål från
vårdpersonal, patienter och anhöriga. Det finns fortfarande resurser på internet utöver de censurerade plattformarnas och medströmsmedias ensidiga rapportering i pandemi- och vaccinfrågan.

Kraftfulla satsningar har gjorts under det senaste decenniet för att kväsa information som avviker från strömmen. EU har satsat stort på censur-åtgärder som lydigt anammats av regeringar och de stora plattformarna allt för vår ”säkerhet”. Vi blir i dag från och med mellanstadieåldern uppmanade att inte söka information från andra ställen än de av etablissemanget ”godkända”, ”fact-checked” och ”säkra" källorna. Vad är då källkritik till för om alla källor säger samma sak? 

ppcz21x8s4r51.jpg

Termen konspirationsteori började användas av CIA för att misskreditera och förlöjliga de som ifrågasatte mordet på John F Kennedy och har sedan dess tagits fram som en etikett till de som vågar ifrågasätta oegentligheter och fuffens.

 

Se på utläggningen "Konspirationsteorier och Covid-19" av Andreas Önnefors (expert på hemliga sällskap och Frimureri) för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I detta dokument på 73 sidor från en svensk statlig myndighet nämns begreppet konspirationsteori över 300 gånger (!) och en meme från ett rent vaccin-propaganda-konto från instagram används som ”fakta”.

 

Varför ägnar samhället så mycket tid och resurser på att förhindra vanliga människor från att undersöka världen vi lever i om det inte är så att det finns något att dölja? (Den röda övre delen av triangeln på bilden, klicka för förstoring). 

Det är inte farligt att tänka själv. Det som är farligt är när allt starkare krafter uppmanar alla att tänka och tycka likadant oavsett om ens eget omdöme, sunda förnuft och intuition pekar i en annan riktning.

När världens religiösa ledare dessutom nu i vaccin-frågan enstämmigt uppmanar alla att ”do their part” och ta den experimentella gift-sprutan som "en kärlekshandling", kan man inte annat än dra öronen åt sig och fråga sig hur deras definition av kärlek ser ut.

knsp

Ärkebiskop
Antje Jackelén

Att som Dalai Lama gnugga sina händer i det ena efter det andra reklam-giget ger ingen vidare trovärdighet... utan vittnar snarare om klassisk "sell-out".
Föga förvånande uppmanar Jesuiterna att alla ska "lyda läkarna, vetenskapen och de kompetenta myndigheterna" som vore de Gud" något som den ekumeniska rörelsen (Katolska kyrkan/Jesuiterna) enhälligt verkar instämma i.

En högst 'anti-kristen' uppmaning då samtida profeter, folk med gåvor och nära kontakt med vår Skapare tagit emot ett entydigt budskap:


TA INTE VACCINET !

...Mitt folk, gå ut ur henne, så att ni inte blir medskyldiga i hennes* synder och får smaka hennes plågor...
Uppenbarelseboken 18:4

*Babylons Sköka; Katolska Kyrkan; den som i våra dagar utvecklats till den "Universella/Ekumeniska" världsreligionen.

DET STORA UPPVAKNANDET

globala målen

Vad som egentligen som pågår är ett krig om våra själar och vår förbindelse till Skaparen och den globala agendan som hela världen pådyvlats under parollen "säkert & effektivt" och "hållbar utveckling" är i verkligheten något helt annat. 

"Global hälsa"=vaccinering var 6:e månad

Vaccinbevis= rätt till mat

"God utbilding"=indoktrinering & lydnadsträning

Du får inte ha en egen bil, du får inte äta  vad du vill

etc

VERKLIGHETEN

ILLUSIONEN

"Vi räddar planeten"
"Vi bidrar till "allmänhetes bästa"
"Vi är hjältar som gör som vi blir tillsagda"

 

"WE are the 99%"

Dessa mål utgör den nya världsordningen - NWO - med total kontroll över varenda aspekt i hela den mänskliga tillvaron. Det handlar inte om välgörenhet från godhjärtade filantroper i samarbete med Förenta Nationerna, det handlar om makt, kontroll, ekonomisk vinning och i slutändan ett försök att genom Artificiell Intelligens ta över Skapelsen och ersätta Gud. (Spoiler: de kommer aldrig lyckas).

 

De "Globala Målen" bygger på det helt felaktiga konceptet att naturen är oberäknelig och grym, med ständigt sinande resurser, att vi har förstört jorden och att människan är bräcklig och svag och i behov av en storebror som ska förse alla med lika förutsättningar i livet. Allt standardiserat; mat, utbildning, sysselsättning ekonomi, rättigheter och skyldigheter.

När utbildning inte längre är för livet, det förundrade glädjefyllda och det fria tänkandet, utan en fabrik för lydiga medborgare och trogna skattebetalare.

När historie-skrivning, sann naturvetenskap och till och med heliga skifter under århundraden redigerats och förvrängts så få ens kan föreställa sig vilket gigantiskt bedrägeri av illusioner det "civiliserade" samhället är.

När vi skuldbeläggs för allt vi gör och uppmanas att inte slösa, inte vara själviska, visa hänsyn och t o m riskera våra egna och våra barns liv för"allmänhetens bästa".

Då borde fler av oss inse att det vi nu står inför inte är ett "Storslaget tillrättaställande" av ett dysfunktionellt system - till ett miljövänligt, jämlikt, jämställt, accepterande demokratiskt och harmoniskt samhälle, utan tvärtom; den största kommunistiska diktaturen i världshistorien. Vad som kännetecknar ett kommunistiskt styre känner vid det här laget de flesta till; folket slavar under strikt kontroll och övervakning medan en liten elit åtnjuter frukterna av deras arbete. (Att "You will own nothing and be happy" från World Economic Forums video nedan skulle gälla för Romersk-Katolska kyrkan och Bill Gates, Elon Musk och Jeff Bezos verkar osannolikt).

start at 8.35

Sverige är för tredje året i rad bäst i klassen i WEF's index i viljan att anpassa sig till direktiven från FN.
(Den som grävt djupare i historien angående elektricitet och energi som finns i överflöd på jorden förstår vansinnet i dessa ständigt återkommande fabricerade energi-kriser).


#freeenergy

#NicolaTesla

 

DET ÄR DAGS ATT TA TILLBAKA DIN KRAFT, STÅ STADIGT OCH VÄRNA OM DIN FAMILJ OCH DINA BARN OM DU VILL LEVA SOM EN FRI MÄNNISKA!

STÄNG AV TV:n! - Televisionen uppfanns för att ta kontroll över våra sinnen och begär. Idag används den som ett medium för propaganda och disinformation med fabricerade nyheter, fabricerad vetenskap och fabricerade "fakta" för att skrämma upp dig, få dig att känna dig betydelselös och liten och söka trygghet hos stats-auktoriteter", "experter" samt öka din konsumtion.

SÄG NEJ! - Följ din intuition istället för att lita blint på myndigheternas uppmaningar.  Med information från den här och andra källor som denna sida kan du stärka dig och dina nära i beslutet att inte fatta ett beslut som förblir oåterkalleligt. (Covid-19 vaccin - kan orsaka död och invaliditet. PCR-test - var aldrig avsedda för diagnostisering av sjukdom. Gurgel-test = potentiell DNA-insamling).

FLY STORSTAN! - Se över dina möjligheter att lämna din blivande "smart-city" med dess teknologiska kontroll-nät och sök dig till ett mer naturligt liv. Jordnära landsbygds-bor har lättare att se galenskaperna som utspelar sig på distans och ser att naturen inte spelar med i den här illusionen. Färre testar sig och följden är färre oväntade "positiva" resultat.

LÄR FÖR DITT LIV!

- Studera självhushållning, permakultur; hur man naturligt odlar sin egen (garanterat giftfria) mat. Om du har möjlighet hemundervisa dina barn. Lär dig om de övriga lögnerna och bedrägerierna mänskligheten utsatts för under årtusenden. Studera riktig empirisk vetenskap, läs Bibeln, eller ännu hellre - En Kurs I Mirakler, Guds Plan för att rädda världen. Kursen är ett motgift mot den ego-drivna världen och lär dig hur du tar kontroll över ditt sinne och vänder dig från världen till ditt naturliga varande och till din Skapare och vandrar hand i hand med Jesus.

 

(En del ryggar tillbaka så fort de hör något "religiöst" och vill helst så långt från kyrka och Gud som möjligt, med tanke på hur världen ser ut och alla grymheter som gjorts i Jesu namn; med korståg, inkvisitioner, med dogma och fokus på synd och korsfästelse. Tänk då på att det inte var Jesus som satte igång allt detta, det var hans bödlar (Rom) som senare la beslag på hans kunskaper som de ville behålla för sig själva. "Ockulta läror", Kabbala och österländsk andlighet innehåller vissa av Jesus kunskaper i den tidiga, ursprungliga "kristendomen" innan den blev vingklippt och förvanskad. Jesus var/är en rebell som spred sanning och upplysning, vilket är lika impopulärt hos makteliten idag som för 2000 år sedan och de som under Reformationen av Romersk-katolska kyrkan på 1500-talet protesterade mot kyrkans maktfullkomlighet genom att dela ut Biblar till folket blev brända levande på bål av Romersk-Katolska Kyrkans Jesuit-milis. Att

"Alla vägar bär till Rom" är inte en allegori).

tips

SVERIGES KRONPRINSESSA
WEF YOUNG LEADER OCH
AMBASSADÖR FÖR
GLOBALA MÅLEN

bottom of page