top of page

WW3

Invasionen i Ukraina är fram-provocerad för att Putin motsatt sig NWO. Det riktiga kriget är den globala agendan, med total kontroll över vår fysiska, mentala och andliga frihet och alla jordens tillgångar - genom FN's GLOBALA MÅL.

Skärmavbild 2021-09-12 kl. 14.33_edited.

"Noa var konspirationsteoretiker tills det började regna. Om någoting är sant, är det inte en teori.

Sanningen: COVID-19 är ett biovapen. Rädsla och isolering har orsakat masspsykos. Skrämsel, tvång och lögner har orsakat miljarder att ta vaccinet. Sprutan är ett instrument för avfolkning, digitalt id och slaveri"

Vladimir Zev Zelenko, läkare
✝ 30 JUNI 2022

Australien är först ut att på allvar uppleva konsekvenserna av den nya världsordningen. Snart kommer dock även övriga världen märka att friheten och "normala livet"  vi så länge saknat under Corona-restriktionerna uteblir.
De som inte riktigt har koll på vad som pågått bakom kulisserna de senaste hundra åren kan börja med att undersöka Qanon och se
Fall of the Cabal och Out of shadows.

 

"Propaganda (av latinets propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), Termen propaganda avser framför allt reklam och andra politiska kampanjer och budskap, och är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, tjänst, religion, vara, uppfattning, förändring, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, etc.). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Propaganda är en viktig del av psykologisk krigföring."

 

World Economic Forum lanserade redan i pandemins inledande fas sin Covid19 Strategic Platform med lösningen på alla världens problem; ett vaccin och globalt styre. De har även sammanställt en guide för att manipulera "vaccin-motståndare" där man  spelar på människors känslor och använder tekniker som "FOMO" - fear of missing out - dvs skapa skräck för att bli utesluten från social gemenskap och arbete så vi ska ta vaccinet, fast vi instinktivt känner att det är fel.
 

DN's chefredaktör Peter Wolodarski, på World Economic Forum
 

Om vaccinet vore säkert och effektivt skulle inga ledare behöva skrivas om vaccinvägran. De vaccinerade skulle vara lugna med att de hade skydd och slapp insjukna. Istället har det hela inverterats till att ovaccinerade utsätter vaccinerade för smittrisk. Detta narrativ håller redan på att eskalera och flera länder inklusive USA håller på att göra vaccinering obligatorisk för att få behålla sitt arbete.
 

Den aggressiva attityden vi sett i bl a Australien och USA har nu kommit även till Sverige, men vi är redan många som känner till effekterna av "vaccinet" och kommer stå på oss vad som än händer.
 

"Censur har förekommit vid flera olika tillfällen under Sveriges historia. Yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen försäkrar frihet från censur, så länge inget tryckfrihetsbrott begåtts. Storskalig politisk censur förekom senast under andra världskriget."

Wikipedia

(Och nu i detta tredje världskrig om vår frihet!)

"Psykologisk krigföring är en form av krigföring som sker på det mentala planet. Genom olika former av propaganda försöker man försvaga motpartens moral och dess motståndsvilja. Flygblad, radiosändningar, television, Internet och rykten är viktiga vapen i den psykologiska krigföringen. Syftet är att försvaga fiendens moral, skifta känslan av lojalitet."
Wikipedia
 

"Jag tänker inte reduceras  till en försökskanin"
 

"Kallar ni detta transparens?"
 

"Vaccinet gen-modifierar
människan"

 

"För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot den onda dagen och förbli stående när ni har fullgjort allt".

Paulus brev till Efesierna 6:12-13
 

Det är inte svårt att se sambandet mellan globalisternas lojalitet med Ukraina och deras andliga lojalitet.

Ukraina är ett stort centrum för kriminalitet; pengatvätt, organ-trafficking och pedofili, vilket förklarar den enorma uppslutningen till stöd för Ukraina från ALLA globalist-håll, Sveriges, regering, Kungahuset, en enad svensk press, Vita Huset, kändis-eliten, WEF, Vatikanen, Jesuiterna...


 

Det stora uppvaknandet sker nu! Ingenting i världen är som vi fått lära oss eller ser på TV.

Sätt stopp för fejk-pandemier och krigs-skrämsel - Stäng Av Tv:n!
 

bottom of page