top of page

VIDEO

Klicka här för att se videon (på engelska och spanska). Eller Greg Reeses report här. (Fler Reese videor här).

Ricardo Delgado, La Quinta C: (sammanfattning)Alla testade vacciner - Pfizer, Astra Zeneca, Jansen & Moderna - innehåller uteslutande nanoteknologi. Vi har funnit nano-routrar som avger MAC - adresser som syns i bluetooth-app i mobilen. Även nano- antenner som förstärker dessa signaler... Huvud-materialet i dessa micro-struktur-komplex är Grafenoxid (GO)... Grafen-oxid har magnetiska egenskaper, därav mångas erfarenheter av att vara magnetiska efter vaccinering.

Grafen-oxiden hamnar i hjärnan och hjärtat där den orsakar åkommor som stroke, myokardit och förändringar i nervsystemet. På grund av Grafen-oxidens elektriskt ledande förmåga påverkas kroppen vid exponering av strålning, såsom 5G. Det är därför vi ser så många "plötsliga dödsfall" i sportsammanhang, då hjärtat går på högvarv. Många utvecklar också cancer, eller de som tillfrisknat från cancer får tillbaka den,  Grafen-oxid är extremt giftigt och gör till slut att immunsystemet kollapsar. Den giftiga Grafen-oxiden elimineras av kroppen via lungorna och kan framkalla dubbelsidig lunginflammation.

Kortfattat: Sars Cov 2 "viruset" som inte existerar och aldrig isolerats som presenterats i den officiella versionen är i den verkliga versionen Grafen-oxid som medvetet introducerats hos de som frivilligt lät vaccinera sig mot infuensa 2019-2020. "Sjukdomen" som kallats Covid-19 är egentligen effekten av vaccineringarna.

"Tredje världen" har fått agera som försökskaniner i befolkningsminsknings-agendan. Många i Afrika kan inte längre få barn.

I Israel som i de flesta länder med hög vaccinations-täckning följer dödsfallen vaccineringarna med skrämmande exakthet.

Frimurar-kvinnor

Grafen-oxid är extremt giftigt!

Graphene Flagship partners

Wallenberg-företag

Chalmers, grundat av skotten och Frimuraren William Chalmers.

Se film här.

Läs mer om Frimurare här.

bottom of page